DASH استخر استخراج

اتصال به استخر
BTC
 • حداقل مقدار پرداختی
 • PPS+ سودآوری در طی 24 ساعت به روش
 • روش پرداخت
  PPS+
 • زمان پرداخت
  05:00 - 13:00 (MSK)
 • هشریت کل شبکه
 • نوع الگوریتم
 • سختی شبکه
 • تاریخ تغییر سختی شبکه
Bitcoin Stratum / لایه :
 • stratum+tcp://btc.trustpool.ru:3333
 • stratum+tcp://btc.trustpool.ru:25
 • stratum+tcp://btc.trustpool.ru:443
Хешрейт с NiceHash и MMR не принимается

روزه هشریت استخر0نمودار

ماشین حساب استخر

Расширенный калькулятор
/s
BTC 0
USD 0

چرا کاربران ما را انتخاب میکنند؟ DASH?

ارز DASH از سال 2014 وجود داشته است. این سکه برای سرعت بخشیدن به پردازش تراکنش ها در مقایسه با BTC طراحی شده است. DASH همچنین از بلاک چین استفاده می کند، اما دارای عملکردهای اضافی است (InstantSend، PrivateSend)

اخبار جدید در مورد استخراج و ارزهای دیجیتال

رمز ارز

اخبار

چه مقدار میتوانید با ماینرهای اسیک درآمد کسب کنید

رمز ارز

اخبار

محل ذخیره و نگهداری ارزهای دیجیتال

Заработок DASH зависит от таких факторов: Хешрейт. Это скорость, с которой оборудование решает математические задачи для подтверждения транзакций в блокчейне. Чем выше хешрейт, тем больше шансов на получение вознаграждения за найденный блок. Сложность. Параметр, который определяет сложность решения математической задачи для поиска нового блока. Если сложность растет, то вероятность получить вознаграждение уменьшается. Курс. Цена на виртуальную валюту волатильна, поэтому изменение стоимости активов влияет на прибыль DASH. Размер комиссии за транзакции. Часто пользователи платят дополнительную комиссию за более быструю обработку своих транзакций или чтобы они были приоритетными при выборке для создания нового блока. Электроэнергия, обслуживание оборудования. Добыча крипты требует постоянного подключения электроэнергии, поэтому для майнеров это одна из основных статей расходов. Также необходимо регулярно обслуживать, следить за аппаратами, шумоизоляцией. Способ добычи крипты. Добывать DASH можно в одиночку или подключиться к mining-pool. Пользователи чаще выбирают второй способ — так больше шансы на получение вознаграждения за найденный блок. Тип крипты. У каждой монеты свой алгоритм майнинга — от этого зависит выбор аппарата для добычи. Например, DASH майнится на алгоритме X11, который применяет хеш-функции для повышенной безопасности данных. Пользователи чаще стали выбирать ASIC-оборудование из-за высокого хешрейта, который позволяет быстрее решать задачи, повышает эффективность процесса. Для того чтобы работа с криптой была прибыльной, нужно следить за изменением условий на рынке, а также определять оптимальный способ добычи с учетом всех факторов.

community

بیشتر از
60,000 کاربر فعال

mining

کمترین فی و کمیسیون
در مارکت (1%)

connection

تنها در 30 دقیقه برای ثبت نام و شروع استخراج در استخر ما زمان لازم است

person

پشتیبانی چند زبانه شبانه روزی و فعال

Trustpool استخر استخراج

ما استخراج را راحت, ساده و سود آور میکنیم.

اتصال به استخر
Trustpool Mining Pool crypto mining

بررسی ها و نظرها

بیشتر از 60,000 هزار کاربر فعال در سر اسر جهان در استخر ما در حال استخراج و همکاری هستند و این چیزی است که آنها میگویند

avatar

زمان بررسی و نظر 10.02.2023

55555

TrustPool drew my attention when I saw the fee. I have been working with them for about a month, no screw-ups so far. Only positive experience. Most important, payouts are made on time and the hashrate is normal compared to other pools)

avatar

زمان بررسی و نظر 28.06.2022

55555

I like everything about the pool, there are no complaints. Nice service and useful coins, technical support at its best. Thanks!

avatar

زمان بررسی و نظر 20.01.2022

55555

I've been mining Dash on the pool for some time. I liked their approach immediately. Everything is simple, without a whole bunch of programs and installations. The tech support guys helped set everything up quickly. I monitor the equipment remotely through the application, and everything works fine.

avatar

زمان بررسی و نظر 10.06.2023

55555

I started mining three years ago. I tested different pools and decided to try mining on Trust pool. I liked it, everything is convenient and the payments come in a timely manner. If there are any questions about mining, the tech support is quick to answer them. I like the pool and recommend it.