ماشین حساب میزان درآمد Bitcoin (BTC)

Выберите монету

Введите данные для расчетов

قیمت ارز

USD
/s
kW/h

درآمد بدون احتساب هزینه برق

درآمد

0 BTC

RUB

0 ₽

USD

0 $

درآمد با احتساب هزینه برق

RUB

0 ₽

USD

0 $

پاداش بلاک بیت کوین در سال 2023 در حال حاضر 6.25 بیت کوین است. سود ماینر با توجه به سختی فعلی و هزینه استخر محاسبه شده است.

چگونه با ماشین حساب میزان درآمد بیت کوین را محاسبه کنیم

قبل از شروع کار استخراج، باید سود احتمالی خود را محاسبه کنید. برای این کار، باید نرخ قیمت بیت کوین، نرخ هشریت تجهیزات، مصرف برق آن، هزینه برق و هزینه استخر را بدانید. ماشین حساب به طور خودکار سود شما را در بیت کوین محاسبه می کند و آن را با نرخ ارز فعلی به ریال یا دلار تبدیل می کند. سود ماینینگ هفتگی و ماهانه بدون توجه به تغییرات احتمالی در سختی استخراج بیت کوین، نرخ قیمت بیت کوین، هزینه خرید تجهیزات ASIC، هزینه های سیستم عامل یا فریمور و هزینه های استخراج مرتبط پیش بینی می شود.

با استخر تراست پول شروع به کسب درآمد بیت کوین کنید

اتصال به استخر
Trustpool Mining Pool crypto mining